Placeholder image

Placeholder image

Ik ben Davy Van Dyck (°1976), van opleiding klinisch psycholoog.

Naast mijn werk in De Puzzel, ben ik sinds 18 jaar ook werkzaam in de forensische jeugdhulp, wat mij de gelegenheid gaf tot een ontmoeting met een diversiteit aan mensen en hun hoogsteigen moeilijkheden, maar ook mogelijkheden.

Immers, wat heeft me dit vooreerst en vooralles geleerd? Een vertrouwen in de mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen, om te groeien, een nieuw pad voor zichzelf te scheppen, hoe uiterst lastig het vertrekpunt soms ook zijn kan.

Deze mooie ervaring wil ik graag met jou delen. Ik acht het een bijzonder voorrecht om deze weg met jou te mogen bewandelen, hoe jong of minder jong je ook bent, en je hierbij met zachte hand te (bege)leiden. Te samen naar een bestemming die jij wenst te bereiken.

Het besluit om stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling is een daad van grote moed.
Tegenover de angst, ontreddering en onzekerheid die alledaagse zorgen spijtig genoeg met zich meebrengen, wil ik jou dan ook graag een plaats van rust, veiligheid en verbinding schenken.

Niet louter wil ik luisteren naar wat aan de oppervlakte gezegd wordt, maar, woord-na-woord, en ook datgene wat (nog) niet onder woorden te brengen is, wil ik samen met jou doorvoelen, om de ware betekenis van wat je me toont te mogen (h)erkennen, begrijpen.

Om zo, op een tempo dat voor jou comfortabel voelt, samen met jou het vreugdevolle geschenk van een nieuw inzicht en een hervonden daadkracht te mogen ontdekken.

Een transformatie naar een nieuwe verbinding met jezelf en je omgeving, een nieuwe werkelijkheid, aan de duisternis van de schaduw voorbij.
Leef hard en goed en schoon en wild. Kijk goed, voel beter. Wees niet bang. Kies voor wat u blij maakt, wat het ook moge zijn.
Durf proberen wat te lastig lijkt. […] Koester en laat u koesteren. Geef anderen wat ze verdienen, en uzelf minstens ook.
Blijf hopen, willen, dromen, wensen.”
- Griet Op de Beeck -