Placeholder image

Placeholder image

Psychotherapie betekent samen zoeken naar mogelijkheden om een probleem, een klacht of een moeilijke situatie dragelijk te maken, en ze indien haalbaar weg te werken.

Samen met jouw je levenspuzzel (her)maken, wil zeggen dat we vertrekken vanuit jouw behoefte. We gaan aan de slag met jouw verhaal.

Dit betekent dat we rekening houden met jouw wensen. In overleg kijken we wat past; praten, speltherapie, medicatie of een combinatie, familie er wel of niet bij betrekken, kortdurend klachtgericht of uitgebreid persoonsgericht werken, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks samenkomen, individuele sessies, relatie-en/of gezinssessies, groepssessies, een vorming en/of een training volgen, …


Placeholder image

Individuele sessies


Placeholder image

Relatie- en/of gezinssessies

 
Placeholder image

Groepssessies


Placeholder image

Vorming of training


Placeholder image

Zin-vol tekenen


Placeholder image

Stappen & Klappen


Placeholder image

Trappen & Klappen


Placeholder image

Diagnostisch onderzoek


Placeholder image

Tot rust komen in onze
SereniTuin

'Coming Soon'Als integratieve psychotherapiepraktijk kunnen we hier goed op inspelen. We hebben brede kennis en ervaring, waardoor we gericht te werk kunnen gaan en de therapie kunnen aanpassen aan jouw expliciete of impliciete vraag. Er worden linken gelegd met de medische wereld en we maken gebruik van volgende psychotherapeutische referentiekaders(1):

  • Psychoanalytische en psychodynamische oriëntatie
  • Gedrags- en cognitieve oriëntatie
  • Systemische en familiale oriëntatie
  • Experientiële, persoonsgerichte en humanistische oriëntatie

Kortom, in ‘De Puzzel’ krijg je een aanpak op maat. Het uiteindelijke doel is dat je voldoende handvaten hebt aangeleerd om zelf (terug) op weg te gaan.

Wanneer we je toch niet verder kunnen helpen, verwijzen wij jou zo gericht mogelijk door. Hier kan je natuurlijk ook zelf naar vragen. Onze nauwe samenwerking met verschillende partners vormt hierbij een groot pluspunt.

Zowel de sessies met jou als de overlegmomenten met andere hulpverleners zijn uiteraard steeds vertrouwelijk(²).(1)Deze referentiekaders zijn gefundeerd op de in wetenschappelijk onderzoek verkregen empirische evidentie (evidence-based) en berusten op de consensus tussen vakgenoten (consensus-based).

(²)Artikel 458 van het Strafwetboek stelt het bekendmaken van geheimen die werden toevertrouwd omwille van een bepaalde staat of beroep strafbaar. Het gaat hier aldus om een zwijgplicht ten voordele van de vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en de cliënt.